Posted by & filed under Nyheter.

DMF støtter Grønt Punkt sitt høringsvar vedr Poseavgiften.

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå sendt ut regjeringens forslag til avgift på bæreposerdiverse poser på høring. I høringsnotatet står det at bæreposer i plast og papir som er laget for å frakte varer hjem fra dagligvarebutikker og detaljhandel skal omfattes av avgiften, forutsatt at posene har hank og rommer mer enn fem liter. Også poser uten hank kan rammes av avgiften, dersom de er laget for å frakte varer hjem.

Uansett hvor stor mengde gjenvunnet plast og papir som finnes i posene, får de samme avgift som poser med kun jomfruelig råstoff: kr 1,50.

Noen fritak. Små bæreposer til brød og frukt skal ikke ilegges avgift. Avfallssekker, poser laget av stivelse og bærenett i andre materialer enn plast og papir skal heller ikke avkreves avgift. Fritatt er også toppsveisede poser som brukes som emballasje på toalettpapir, tørkeruller og bleier.

Avgiften skal innkreves av produsent og importør av bæreposer. For bæreposer som omsettes i kilo, må importor/produsent ha dokumentasjon som viser vekten per pose.

Høringsfristen var satt til 27. februar 2015 og Grønt Punkt sitt høringssvar finnes her.