På denne siden samler vi veiledere, standarder, myndighetskrav, retningslinjer og andre dokumenter som kan være av interesse for virksomhetene.

  • Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen (oppdatert per 1.11.19):

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen 10.10.2018

  • Fyllingsgrad – tabell over vektet snitt i 60 varegrupper – notat om bakgrunnen for listen – leverandørbrev fra innkjøp

20150923 DMF Brev til leverandører – Lufta ut av emballasjen – signert av Coop – NG – Rema

Fyllingsgrad 2016 og 1st halvår 2017

20150219 STAND Bakgrunn for liste med Fyllingsgrad 2014- 2015

  • Diverse dokumenter:

Reviderte retningslinjer for håndtering av returemballasje

Retningslinjer for informasjon og håndtering av EE-avfall for dagligvarehandelen

Varestrømskonsept

Den nye og reviderte Optimaliseringsstandarden – STAND 009

Dagligvarehandelens Miljømanifest

Høringsdokument GPN final