Posted by & filed under Nyheter.

Mattilsynet meldte tilbake 03.02.2021 at «Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen (revisjon 2020)» har status som nasjonale retningslinjer. De reviderte retningslinjene  blir også publisert på Mattilsynet sitt intranett slik at de kan brukes i planlegging og gjennomføring av tilsyn for de virksomhetene innen dagligvarehandelen, som legger retningslinjene til grunn.

Dokumentene finnes under fanen publikasjoner.